PŘEDPLATITELSKÝ SERVIS

SPRÁVA PŘEDPLATNÉHO JE NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ.
JSME VÝZNAMNÝM SPECIALISTOU V TOMTO OBORU NA ČESKÉM TRHU.

Pro kvalitní, rychlé a flexibilní odbavení zakázek disponujeme svým vlastním výrobním i skladovacím prostorem včetně technického vybavení.

Do správy předplatného jsou zahrnuty tyto služby:

Objednávky – příjem a evidence objednávek
Příjem objednávek probíhá v různých variantách dle zájmu a potřeb vydavatele – telefonicky přes call centrum SEND, on-line přes webový formulář, SMS zprávou, e-mailem nebo písemně poštou – objednací kupóny a formuláře. Data jsou následně kontrolována a zpracována v rámci předplatitelského systému SENDY.

Call centrum – změny objednávek a příjem reklamací
Pro zadání změn v objednávce, ověření odeslání výtisku nebo nahlášení nedoručení výtisku a zadání reklamace jsou zákazníkům k dispozici vyškolené operátorky a operátoři, kteří vyřeší požadavky Vašich zákazníků. Pracovníci call centra jsou předplatitelům k dispozici každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin.

Prezentace titulu na časopisovém portálu SEND
Součástí správy předplatného je také podpora titulu a získání nových předplatitelů v návaznosti na aktivity klienta. Váš titul je automaticky zařazen do nabídky našeho časopisového portálu SEND, kde má zákazník možnost na jednom místě vyhledat vhodný titul pro sebe nebo své blízké, který třeba dosud ani neznal.

Expedice – balení a adresace
Pro balení zásilek využíváme pět automatických balících linek německé a italské výroby s celkovou kapacitou 17 000 taktů za hodinu. Balení je možné strojně do čiré nebo neprůhledné PE fólie. V případě požadavku na speciální balení se lze domluvit i na jiné možnosti balení nad rámec standardní expedice (obálky, kartony, apod.). V případě vystavení platebního předpisu nebo upomínky je podklad k úhradě přikládán k titulu a zasílán společně v rámci expedice.

Inkaso předplatného – výběr a převod předplatného vydavateli
Předplatné je vybíráno ve prospěch vydavatele a je převáděno na účet vydavatele na základě měsíčního zúčtování. Předpis k úhradě je novým odběratelům zasílán po založení objednávky elektronicky na e-mail nebo v tištěné podobě společně s prvním distribuovaným číslem titulu. Před koncem předplatného jsou automaticky generovány a zasílán předpisy k úhradě předplatného na další období, pokud mezitím odběratel objednávku neukončí.

Skladování a expedice starších čísel
V rámci kompletní správy zajišťujeme také skladování starších výtisků od každého čísla rok až tři zpátky. V případě, že zákazník bude chtít objednat zpětně celý ročník, nebo mu bude chybět starší číslo, má možnost si jej objednat a z naší strany zajistíme inkaso platby i samotnou expedici.

Program odměn
Pro podporu marketingových akcí, kdy je nabízen dárek k předplatnému, máme odladěn systém pro evidenci, čerpání a expedice dárků. Evidence o dárcích je provázána s naším předplatitelským systémem SENDY. V případě možnosti výběru z několika variant dárku si zákazník může vybrat vhodnou variantu již při objednávce. Dárky lze také odlišit pro různé typy předplatného, omezit časovou platnost akce nebo stanovit maximální počet dárků, který je k dispozici v případě akcí do vyčerpání zásob. Dokážeme také odlišit dárky pro nové a obnovující předplatitele. Expedice dárků je samozřejmostí.

Přehled o objednávkách – on-line přístup pro předplatitele i vydavatele
Předplatitelé i vydavatelé mají možnost využít přístupové údaje k přihlášení do webového rozhraní. Předplatitelé mohou po přihlášení provést změny v adrese, vytisknout daňový doklad nebo získat přehled o svých objednávkách. Vydavatel získává přehled o počtu objednávek, stavu skladu a může také editovat text prezentující titul na webu včetně aktualizace titulky.

Analýzy a datové výstupy – přehledy pro vydavatele
Základní informace o titulu najde vydavatel ve webovém rozhraní po svém přihlášení. V případě zájmu pravidelných přehledů objednávek lze nastavit export dat ve stanoveném intervalu, kdy náš systém vytvoří aktuální sestavu a uloží ji na klientovo SFTP. O jednorázové výstupy lze zažádat prostřednictvím přiděleného account managera, který vše zajistí.


Pro zajištění správy předplatného nás neváhejte kontaktovat:

Jaroslav Schwarz, jednatel
+420 225 985 224
+420 777 728 751
 jschwarz@send.cz