ČASOPISOVÝ PORTÁL

Nabídněte předplatné tištěného titulu efektivně.

Co je třeba udělat?
Jen s námi uzavřete smlouvu na zprostředkování předplatného, která Vás k ničemu nezavazuje. Předplatné je nabízeno a prezentováno v tomto případě nezávisle na správě titulu. Správu předplatného i samotnou distribuci titulu si můžete nadále spravovat sami nebo prostřednictvím jiné společnosti bez nutnosti převést správu předplatného a distribuce na společnost SEND předplatné.

Co Vám portál přinese?
Oslovení více potenciálních odběratelů. Získáte prostor v rámci ucelené nabídky tištěných titulů, ze kterých zákazník může vybírat dle několika parametrů a bez nutnosti znát Váš titul. Při správném začlenění titulu do příslušné kategorie se titul objeví v automaticky generované nabídce dle parametrů výběru. Jednoduchý nástroj pro příjem objednávek předplatného v elektronické podobě včetně inkasa předplatného – vydavatel obdrží data již uhrazených objednávek zadaných přes náš portál.

Způsob a průběh vyúčtování.
Provize se zúčtovávají vždy ke konci kalendářního měsíce, pokud se po domluvě nestanoví jinak. Provize se vypočítává z hodnoty uhrazených objednávek přes portál SEND v příslušném zúčtovávaném období. Přílohou vyúčtování je přehled zpracovaných objednávek za příslušné období. Dle objemu zpracovaných objednávek lze výši provize ze strany společnosti SEND předplatné po dohodě s vydavatelem upravit.


Pro zajištění prezentace titulu nás neváhejte kontaktovat:

Jaroslav Schwarz, jednatel
 +420 225 985 224
 +420 777 728 751
 jschwarz@send.cz