NOVINKA: Tečka! – Časopis pro začínající čtenáře.

Časopis Tečka! navazuje na časopis Puntík, který si díky svému originálnímu a hravému pojetí velmi rychle získal oblibu u čtenářů i jejich rodičů. Mottem časopisu Tečka! je KOMUNIKACE, i proto jej provázejí veselé postavičky interpunkčních znamének Vykřičník a Otazník, které kromě komunikace představují ZVÍDAVOST a HRAVOST. Tužka v logu napovídá, že je časopis plný zábavného luštění a dalších tvořivých aktivit, při kterých si děti procvičí logické myšlení a důvtip, a to například prostřednictvím napínavé únikové hry. Jednotlivá témata jsou zpracována zábavným a interaktivním způsobem formou kratších článků, na které navazují návody a tipy na praktické pokusy či tvoření. Texty a úkoly by měly děti podporovat v samostatnosti, učí je poznávat svět a okolní přírodu všemi smysly, čímž také rozvíjí jejich ekologické cítění. Součástí časopisu je všitá příloha MINIČTENÍ. V ní čtenáři najdou příběhy od předních českých autorů. Kromě čtení obsahuje otázky a úkoly na podporu porozumění textu, tipy na rozšíření slovní zásoby a vyjadřovacích schopností nebo grafomotorické úkoly. Font i velikost písma jsou přizpůsobeny začínajícím čtenářům. Časopis tvoří tým osvědčených autorů, ilustrátorů a pedagogů, kteří mají mnohaleté zkušenosti nejen s tvorbou dětských časopisů a knih, ale i se vzděláváním dětí. 
Časopis vychází 11x ročně.

Vydavatel: Mladá fronta a.s.
Web a objednávky: www.send.cz/tecka