NOVINKA: neKorektní – nový konzervativní měsíčník

Čvn 10 2019
Administrátor

Nový titul na trhu i v naší nabídce.
Od května 2019 vychází měsíčník neKOREKTNÍ, který si předsevzal hájit konzervativní hodnoty před politickou korektností. Ta je, jak známo, dnes velmi rozšířeným způsobem, jak skrývat pravdu a skutečnost za líbivá, ale prázdná slova, a tím deformovat realitu a její obraz v očích a myslích veřejnosti. Tato pokrytecká filosofie způsobila za poslední desítky let těžko napravitelné škody, zejména v mentalitě mladých lidí.

Měsíčník neKOREKTNÍ se chce zabývat všemi tématy bez „politicky korektní“ předpojatosti a výběrovosti, včetně témat tabuizovaných, ale velmi seriózní formou, tedy skutečně, nikoli „politicky“ korektně.
Obsahuje rubriky zabývající se realitou Evropské unie, médii, kulturou, neziskovými organizacemi či akademickou sférou. Každé číslo je rámováno ústředním tématem, k němuž se vyjadřují respektované osobnosti společenského života z různých oborů (vědci, umělci, právníci atd.), a to zpravidla z různých úhlů pohledu a často s protichůdnými argumenty.
Nechybí ani reportáže, glosy, fejetony, kreslený humor, a samozřejmě vynikající fotografický doprovod. Měsíčník neKOREKTNÍ by měl číst každý, kdo chce být korektně informován, a nikoli jen mediálně manipulován.
Autorem koncepce Petr Žantovský, šéfredaktorem Fabiano Golgo.

Časopis vychází 12x ročně, cena ročního předplatného je 750 Kč.
Vydavatel:  Digitaiment s.r.o.
Web a objednávky: www.send.cz/nekorektni