Čtení ti sluší

Projekt Čtení ti sluší je společnou akcí realizovanou ve spolupráci mezi Unií vydavatelů se Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN).

Cílem je podpořit zájem veřejnosti o důvěryhodný, kvalitní a profesionálně vytvářený obsah tištěných publikací – knih, novin a časopisů. Proto projekt probíhá pod společným mottem „Čteme s důvěrou“.


Časopis ti sluší

Ve dnech 23. dubna až 3. května 2020 budou mít všichni zájemci možnost objednat u vydavatelů, kteří tento projekt podporují, předplatné vybraných titulů za zvýhodněnou cenu. Aktuální podmínky mohou být ještě dále průběžně upřesňovány. 


Časopisy a vydavatelé zapojené do projektu:

Vybrané časopisy distributora SEND Předplatné spol. s r.o.

Affinity Media s.r.o. – časopis Miminko

Burda International CZ s.r.o.

Business Media CZ s.r.o.

JIK 05, spol. s r.o. – TV Pohoda

Profi Press s.r.o.

RF Hobby, s.r.o.

VLTAVA LABE MEDIA a.s.


Proč se akce koná v období od 23. dubna do 3. května?

Na 23. dubna připadá Světový den knihy a autorských práv.

Slaví jej od roku 1995 více než 100 zemí světa. Jeho vyhlašovatelem je světová organizace UNESCO, která pro něj vybrala 23. duben, což je den, na nějž připadá úmrtí dvou klasiků světové literatury Williama Shakespeara a Miguela de Cervantese.

3. květen je zase Světovým dnem svobody tisku.

Tento významný den byl vyhlášen poprvé roku 1993 Organizací spojených národů. Připomíná přijetí Windhoecké deklarace která zdůrazňuje, že svoboda tisku a šíření informací patří mezi nezadatelná lidská práva definovaná Deklarací lidských práv OSN. V řadě zemí světa není svoboda tisku samozřejmostí. Dochází k pronásledování novinářů za jejich názory, často jsou dokonce vězněni, souzeni nebo je na ně vytvářen jiný nátlak, aby se vzdali naplňování svého poslání pravdivě informovat veřejnost. Někteří z nich dokonce položili při výkonu práce život.

Další důležitou skutečností, která spojuje oba pořadatele při realizaci tohoto projektu, je téma autorských práv.